Firma

Środowisko

Troska o środowisko angażuje nas wszystkich osobiście, opierają się na niej nasze wszystkie działania. Szacunek dla środowiska stanowi okazję do rozwoju ekonomicznego i społecznego w czystszym oraz bardziej zielonym otaczającym nas świecie.

greener by nature

Już od 10 lat firma N&W propaguje świadomość środowiskową. Certyfikacja środowiskowa ISO 14001 uzyskana w roku 1997 ukierunkowuje działania podejmowane przez Grupę w tym zakresie. Wymaga od nas dalszego ulepszania osiąganych wyników i zmusza nas do wytyczania sobie coraz ambitniejszych celów.

N&W wytwarza i wprowadza na rynek automatyczne urządzenia oraz super-automatyczne automaty do kawy w oparciu o konstruktywną politykę, która łączy niezawodność i solidną budowę ze zmniejszonym negatywnym wpływem na środowisko w procesie produkcyjnym, w czasie użytkowania oraz utylizacji produktu.

Pobiery Informator Środowiskowy
Pobierz aprobatę 14001

Mając na uwadze te cele, naszym zamierzeniem jest:

W wyniku podejmowania niektórych z wyżej wymienionych działań, wiele z naszych automatów vendingowych osiągnęło najlepszy rating klasy zużycia energii zgodnie z normą EVA EMP.

Norma EVA EMP określa jednorodną i obiektywną metodę szacowania zużycia energii w automatach vendingowych. Zasady te obejmują wszystkie automaty do produktów spożywczych i napojów, zarówno chłodnych, jak i gorących, schłodzonych lub nie. Dla wszystkich automatów zużycie energii szacowane jest w stanie gotowości oraz w trakcie samej sprzedaży

Wybierz

Powrót Firma
N&W Global Vending